• Psycho

  β˜…β˜…β˜…

 • The Apartment

  β˜…β˜…β˜…β˜…

 • Some Like It Hot

  β˜…β˜…β˜…β˜…

 • Vertigo

  β˜…β˜…β˜…β˜…Β½

 • The Bridge on the River Kwai

  β˜…β˜…β˜…β˜…

 • Paths of Glory

  β˜…β˜…β˜…β˜…β˜…

 • 12 Angry Men

  β˜…β˜…β˜…β˜…Β½

 • The Killing

  β˜…β˜…β˜…

 • The Searchers

  β˜…β˜…β˜…Β½

 • Rebel Without a Cause

  β˜…β˜…Β½

 • Rear Window

  β˜…β˜…β˜…β˜…

 • On the Waterfront

  β˜…β˜…β˜…Β½

 • Seven Samurai

  β˜…β˜…β˜…Β½

 • Tokyo Story

  β˜…β˜…β˜…β˜…β˜…

 • High Noon

  β˜…β˜…

 • Singin' in the Rain

  β˜…β˜…β˜…β˜…β˜…

 • Rashomon

  β˜…β˜…β˜…β˜…

 • Sunset Boulevard

  β˜…β˜…β˜…β˜…β˜…

 • Cinderella

  β˜…β˜…β˜…β˜…Β½

 • It's a Wonderful Life

  β˜…β˜…β˜…β˜…Β½

 • Double Indemnity

  β˜…β˜…β˜…β˜…β˜…

 • Casablanca

  β˜…β˜…β˜…β˜…Β½

 • Citizen Kane

  β˜…β˜…β˜…β˜…Β½

 • Knute Rockne All American

  β˜…β˜…Β½

 • The Grapes of Wrath

  β˜…β˜…β˜…Β½

 • Gone with the Wind

  β˜…β˜…β˜…Β½

 • The Wizard of Oz

  β˜…β˜…

 • Stagecoach

  β˜…β˜…

 • Snow White and the Seven Dwarfs

  β˜…β˜…β˜…β˜…Β½

 • M

  β˜…β˜…β˜…Β½

 • Un Chien Andalou

  β˜…β˜…β˜…Β½

 • The General

  β˜…β˜…β˜…β˜…Β½