Inland Empire

Inland Empire ★★★★★

باز هم توهم باز هم ناخوداگاه و باز هم یه شاهکار دیگه از لینچ
یک تریلوژی شگفت انگیز که با بزرگراه گمشده اغاز شد با مالهالند ادامه یافت
و با اینلند امپایر به اوج پختگی خود رسید.
اینلند امپایر
سفری به درون تخیلات،کابوس ها و هراس های دیوید لینچ
تجربه ای منحصر به فرد
و یک کابوس شیرین