Abolfazl

Cinema is my خیخیخی

Favorite films

 • Winter Light
 • Nostalgia

Recent activity

All
 • Trafic

  ★★★★½

 • Monsieur Hulot's Holiday

  ★★★★

 • Women's Quarter

  ★★★★★

 • Women's Prison

  ★★★★

Recent reviews

More

Popular reviews

More
 • Through a Glass Darkly

  Through a Glass Darkly

  ★★★★

  خداوند وحشت از مرگ را در دل بشر کاشت و بعد از آن فهمید که تحمل‌ش برای انسان خیلی سخت است پس عشق را آفرید

 • The Suspended Step of the Stork

  The Suspended Step of the Stork

  ★★★★

  هیچ وقت تو زندگیم ارزو نمی کردم که ماه رو محکوم به مردن بکنمماه با اون همه زیبایش با اون همه قشنگیش ماهی که به هرحال از بدون وجود ماه شاید زندگی مفهوم امروز رو نمی تونه داشته باشه مفهوم قشنگی که امروز برای انسان داره شاید نداشته باشد نمیتونه داشته باشه اما من اون لحظه یادمه که میخواستم ماه بمیره میخواستم ماه در نیاد بخاطر اینکه شاید با نورش ما معلوم بشیم و مارو دستگیر بکنند و همیشه ارزو…