Make Up ★★★

Teensowe dramy, zmysły, zabawa gatunkami, robi się trochę przewidywalnie, ale wciąż jest interesująco.