Favorite films

 • The Piano Teacher
 • 8½
 • Persona
 • Nostalgia

Recent activity

All
 • Destination Wedding

 • The Prince of Tides

  ★½

 • The Agitation

 • Swallow

  ★★

Recent reviews

More

Popular reviews

More
 • The Pear Tree

  The Pear Tree

  ★★★★

  "دوازده‌سال دارم و دوازده‌هزار بار به توان صد - بیش از حد تحمل و وسعت قلب و روح کوچکم - عاشقم. گیجم. خوابم. خنگم. دست و پا چلفتی و مغشوش و مبهوتم. خودم نیستم (چه بهتر)، خود همیشگی‌ام. و با وجود بی‌نهایت اغتشاش حسی و فکری و بی‌نهایت دلهره‌های مبهم و بی‌نهایت کوفت و زهرمارِ دیگر، خوشبختِ خوشبختم. دو تصمیم بزرگ گرفته‌ام: می‌خواهم نویسنده شوم. شاید هم شاعر. دیگر آن که قسم خورده‌ام به «میم»، به عشق بزرگ و ابدی‌ام، وفادار بمانم. تا زمانی که زنده‌ام، تا آخرین روز، آخرین دقیقه حتی بعد از مرگ، در آن دنیا، در بهشت، در جهنم، هرجا که باشم."

 • The Agitation

  The Agitation

  Was that a joke or a movie?