Suspiria

Suspiria ★★★★½

(English)
Receiving a special invitation from the best ballet school in the world, Suzy tells about her attending Markos Tanz Company school in a remote corner of Germany to study and her strange experiences there. Although it is a bit inadequate in terms of production, it is a technically advanced film. The director has tried something very unusual on Suspiria. In most of the horror movies we watch, visual fear is concentrated and generally the sound is always in the background. But in this movie, things are quite the opposite, director Dario Argento threw the visuals to the second plan and put the sound to the fore. His doing this is very important in terms of horror cinema history and has been the pioneer of most films today. Thanks to this point of view of the director, he managed to get his name written in gold letters.

(Türkçe)
Dünyanın en iyi bale okulundan özel bir davet alan Suzy öğrenim görmek için Almanya’da  ücra bir köşede bulunan Markos Tanz Company okuluna gitmesi ve orda yaşadığı tuhaf deneyimlerini konu alıyor. Prodüksiyon  açısından biraz yetersiz kalsada teknik açıdan üst düzey bir film. Yönetmen Suspiria’da çok sıra dışı bir şey denemiş. Çoğu izlediğimiz korku filminde görsel korkuya yoğunlaşılır ve  genelde ses hep arka plandadır. Fakat bu filmde işler tam tersi yönetmen Dario Argento görselliği 2’nci plana atıp sesi ön plana çıkarmış.bunu yapması korku sinema tarihi açısından çok önemli çünkü günümüz çoğu filme öncü olmuştur. Yönetmenin bu bakış açısı sayesinde ismini altın harflerle yazdırmayı başarmıştır.

matataf liked this review