Overseas

Overseas ★★★★

Alam na natin ang kwentong ito by heart, pero dapat na ulit ulitin sa iba't ibang paraan dahil nangyayari pa rin ito hanggang ngayon.