The Only Son

The Only Son

This review may contain spoilers. I can handle the truth.

This review may contain spoilers.

hm cảm giác hơi khác với các phim của Ozu mà mình từng coi (dù mình chưa coi nhiều lắm) nhưng cảm xúc vẫn là Ozu. lặng người đến khi màn hình tối thui hết, vì trong đầu len lỏi ý tưởng "liệu sau này mình có như vậy?". gia đình luôn là một phần quan trọng với mình...không phải chỉ là nơi ăn chốn ở. gia đình là gì-đó thiêng liêng, cao cả, hi sinh...khổ đau. chẳng bao giờ muốn mẹ mình buồn, nhưng đáp lại "con đã cố hết sức rồi" chẳng khiến ai hài lòng trước thất bại/thất vọng....
cách diễn trình cảm xúc nhân vật của Ozu làm mọi thứ vẫn nhẹ nhàng, bình dị, như luôn là..vấn vương, nặng lòng mãi sau, như luôn là vậy.