Booksmart ★★★★½

Bonus star for Automator soundtrack.