• Café Lumière
  • For Love's Sake
  • Hana's Miso Soup
  • Yan
  • 2008 Yo Hitoto Shigusa Uta
  • Hitoto You ★ Yumemachi Vanceking ~Hairanse~
  • Wagakki Band: Dai Shinnenkai 2018 Yokohama Arena - Asu e no Kokai -
  • YO HITOTO LIVE TOUR 2004 Tetoshan
  • YO HITOTO JAPAN Concert Tour 2008 Live NHK Hall